ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΟΝΗ
ML-100 & SL-100

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ